Cardinal Theme

معرفی گروه

معرفی گروه زیست فناوری میکروبی

بیوتکنولوژی میکروبی شامل بهره برداری، دستورزی ژنتیکی و تغییر میکروارگانیسم ها با هدف تولید فراورده های تجاری ارزشمند، دارای صرفه اقتصادی و سازگار با محیط زیست است و در این راستا بهینه سازی فرایندهای تخمیری و بهبود فرایندهای بالادستی و پایین دستی تولید فراورده های زیستی نیز مد نظر قرار می گیرد. دستاوردهای این شاخه از علم در بخشهای مختلف صنایع غذایی، دارویی، پزشکی، محیط زیست و کشاورزی راه گشا خواهد بود.

 نظر به اهمیت فراوان زیست فناوری میکروبی به عنوان یک صنعت حافظ محیط زیست برای توسعه کشور، جایگاه ویژه ایران به عنوان یک کشور دارای تنوع زیستی و ژنتیکی ، تربیت متخصصین مسلط به دانش روز زیست فناوری میکروبی در کشور مورد توجه قرار گرفت و پذیرش دانشجو در رشته بیوتکنولوژی از سال 1378 در کشور آغاز شد و در حال حاضر دانشگاههای کشور در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذیرند. پذیرش دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته زیست فناوری میکروبی و در دانشگاه علم و فرهنگ از سال 1394 آغاز شده است.

هدف دوره کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی، تربیت کارشناسان ارشد متعهد و کارآمدی است که بتوانند با بهره مندی از اطلاعات بنیادین در زمینه میکروبیولوژی و زیست فناوری در زمینه های مختلف این علم اعم از غربالگری و تولید سویه های صنعتی، دستورزی سویه های میکروبی، بهینه سازی فرایندهای تولید و نیز خالص سازی فراورده های میکروبی اقدام کرده و نیاز مراکز آموزش عالی، مراکز پژوهشی، بخشهای تحقیق و توسعه در واحدهای تولیدی، خدماتی و صنایع کشور در حوزه های زیست فناوری را تامین نمایند.

 این دوره آموزشی مطابق با مصوبه چهل و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی آموزش وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مورخ 1/4/93 به صورت یک دوره آموزشی 2 ساله و یا حداکثر 5/2 ساله برگزار می شود که با گذراندن واحدهای آموزشی آغاز می گردد و با انجام پایان نامه پژوهشی و دفاع از آن خاتمه می یابد. نظام آموزشی بکار رفته در این مقطع تحصیلی ترمی- واحدی خواهد بود و دانشجویان موظف به گذرانیدن 6 واحد جبرانی، 14 واحد الزامی، 10 واحد اختیاری، 2 واحد سمینار و نیز انجام پایان نامه عملی می باشند. اجرای پایان نامه معادل گذرانیدن 6 واحد محسوب خواهد شد.